Ungdom og snøscooterkjøring: kjørevaner, risikovurdering og ulykker

Forfattere

  • Grete Mehus
  • Nils Henriksen

Sammendrag

Nylig publisert forskning har vist at de sosioøkonomiske forskjellene i ungdomsskolekarakterer har økt noe etter at Kunnskapsløftet ble innført i 2006/2007. Denne artikkelen undersøker om det samme har skjedd i Oslo – landets eneste virkelige storby med betydelig sosial ulikhet og en særskilt stor andel innvandrere. På tross av slike trekk får Oslos ungdomsskoleelever litt bedre gjennomsnittskarakterer enn landsgjennomsnittet, og «Oslo-forspranget» har økt de siste årene. På midten av 2000-tallet var karakterforskjellene mellom «høy» og «lav» sosioøkonomisk familiebakgrunn mindre i Oslo enn i resten av landet, men etter at Kunnskapsløftet ble innført, er det ikke lenger slik. I 2010/2011 var den sosiale ulikheten i eksamenskarakterer den samme i Oslo som i resten av landet. I artikkelen diskuterer vi forskjellige årsaker til at ulikhetene i skolen øker.

Nedlastinger

Hvordan referere

Mehus, G., & Henriksen, N. (2011). Ungdom og snøscooterkjøring: kjørevaner, risikovurdering og ulykker. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 11(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1039

Utgave

Seksjon

Nye tall om ungdom