Snøscooterkjøring og scooterfeelingen

Forfattere

  • Grete Mehus
  • Sidsel Germeten
  • Nils Henriksen

Sammendrag

Snøscooterkjøring inngår i repertoaret av vinteraktiviteter for
ungdom i Finnmark og Nord-Troms. Guttene er sterkere knyttet
til aktiviteten enn jentene. Artikkelen analyserer beskrivelser
av snøscooterkjøring fra fokusgruppeintervjuer med 81
ungdommer (31 jenter og 50 gutter) i Nord-Norge. Snøscooterkjøring
beskrives som et kroppslig og sanselig motivert fenomen.
Den kroppslige persepsjonen av terreng og omgivelser
smelter sammen med den fysiske mestringen av snøscooteren
og kan gi en flyterfaring ledsaget av stor frihets- og lykkefølelse.
Noen av guttene brukte begrepet scooterfeelingen som en
betegnelse på det optimale opplevelsesnivået ved snøscooterkjøring.
Dette kobles til flytteori og kroppsfenomenologi.

Nedlastinger

Hvordan referere

Mehus, G., Germeten, S., & Henriksen, N. (2010). Snøscooterkjøring og scooterfeelingen. Tidsskrift for ungdomsforskning, 10(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1042

Utgave

Seksjon

Artikler