Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv ,Kunnskapsløftet – ny eller gammel skole. Beskrivelse av Kristin Clemets reformer i grunnopplæringen

Forfattere

  • Gunn Elisabeth Birkelund
  • Arne Mastekaasa
  • Alfred Oftedal Telhaug

Nedlastinger

Hvordan referere

Birkelund, G. E., Mastekaasa, A., & Telhaug, A. O. (2010). Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv ,Kunnskapsløftet – ny eller gammel skole. Beskrivelse av Kristin Clemets reformer i grunnopplæringen. Tidsskrift for ungdomsforskning, 10(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1044

Utgave

Seksjon

Bokmeldinger