"For mors skyld". Utdanning, takknemlighet og status blant unge med pakistansk og indisk bakgrunn

Forfattere

  • Mariann Stærkebye Leirvik

Nedlastinger

Hvordan referere

Leirvik, M. S. (2014). "For mors skyld". Utdanning, takknemlighet og status blant unge med pakistansk og indisk bakgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning, 10(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1046

Utgave

Seksjon

Artikler