Ungdom, risiko og anerkjennelse. Hvordan støtte vilje til endring?

Forfattere

  • Reidun Follesø

Nedlastinger

Hvordan referere

Follesø, R. (2014). Ungdom, risiko og anerkjennelse. Hvordan støtte vilje til endring?. Tidsskrift for ungdomsforskning, 10(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1048

Utgave

Seksjon

Artikler