Landet ditt trenger deg! Men det er ikke alltid like delikat … Ungdoms tanker om pleie- og omsorgsyrker

Forfattere

  • Helge Svare

Nedlastinger

Hvordan referere

Svare, H. (2014). Landet ditt trenger deg! Men det er ikke alltid like delikat … Ungdoms tanker om pleie- og omsorgsyrker. Tidsskrift for ungdomsforskning, 8(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1083

Utgave

Seksjon

Artikler