Strategibruk, motivasjon og interesse for naturfag: forskjeller mellom minoritets- og majoritetselever

Forfattere

  • Eyvind Elstad
  • Are Turmo

Nedlastinger

Hvordan referere

Elstad, E., & Turmo, A. (2014). Strategibruk, motivasjon og interesse for naturfag: forskjeller mellom minoritets- og majoritetselever. Tidsskrift for ungdomsforskning, 7(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1093

Utgave

Seksjon

Artikler