Det koster å være kul Om tweenagers opplevelse av tilhørighet i en flerkulturell setting i Oslo

Forfattere

  • Mari Rysst

Nedlastinger

Hvordan referere

Rysst, M. (2005). Det koster å være kul Om tweenagers opplevelse av tilhørighet i en flerkulturell setting i Oslo. Tidsskrift for ungdomsforskning, 5(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1118

Utgave

Seksjon

Artikler