Vennskapets pris

Forfattere

  • Mira Aaboen Sletten
  • Tone Fløtten
  • Anders Bakken

Nedlastinger

Hvordan referere

Sletten, M. A., Fløtten, T., & Bakken, A. (2004). Vennskapets pris. Tidsskrift for ungdomsforskning, 4(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1136

Utgave

Seksjon

Artikler