Multisystemisk behandling av atferdsproblemer – teori og forskningsgrunnlag

Forfattere

  • Terje Ogden

Nedlastinger

Hvordan referere

Ogden, T. (2002). Multisystemisk behandling av atferdsproblemer – teori og forskningsgrunnlag. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 2(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1164

Utgave

Seksjon

Artikler