Endringer i skoleengasjement og utdanningsplaner blant unge med og uten innvandringsbakgrunn. Trender over en 18-årsperiode

Forfattere

  • Anders Bakken NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sammendrag

At mange unge med innvandringsbakgrunn sikter høyt i utdanningssystemet og er mer
engasjert i skole og skolearbeid enn andre ungdommer, har blitt tolket som at det finnes
et særskilt driv mot utdanning i mange innvandrermiljøer. Denne artikkelen undersøker
om det har skjedd endringer de siste 20 årene i måten unge med og uten innvandringsbakgrunn
forholder seg til skolen på. Et hovedfunn er at ungdom med og uten innvandrerbakgrunn
over tid er blitt likere i sitt skoleengasjement, samtidig som unge med
innvandringsbakgrunn fortsatt er betydelig mer orientert mot høyere utdanning.
Konklusjonen er at unge med innvandringsbakgrunn fortsatt er «i motbakke, men mer
driv», selv om det ekstra drivet er blitt mindre tydelig nå enn for to tiår siden.

Forfatterbiografi

Anders Bakken, NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus.

Anders Bakken er cand. sociol og jobber som forsker ved NOVA/Høgskolen i Oslo
og Akershus. Hans forskningsinteresser er knyttet til ungdom og oppvekst, med fokus
på sosiale forskjeller i skole og utdanning. Bakken er prosjektleder for Ungdata –
lokale ungdomsundersøkelser.

Nedlastinger

Hvordan referere

Bakken, A. (2016). Endringer i skoleengasjement og utdanningsplaner blant unge med og uten innvandringsbakgrunn. Trender over en 18-årsperiode. Tidsskrift for ungdomsforskning, 16(1), 40–62. Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1590

Utgave

Seksjon

Artikler