Dataspillavhengighet – en oversikt over utbredelse, måling, korrelater, og behandling

Forfattere

  • Kristin Huang
  • Ståle Pallesen Universitetet i Bergen
  • Rune Aune Mentzoni Universitetet i Bergen
  • Daniel Hanss Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences Universitetet i Bergen
  • Cecilie Schou Andreassen Universitetet i Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene
  • Helge Molde Universitetet i Bergen

Sammendrag

I forskningsmiljøene har det vært diskutert hvorvidt dataspillavhengighet (overdreven og
tvangspreget dataspilling) er et nyttig begrep, hvordan det skal defineres og hva slags
forklaringsmodeller som er mest passende. Per dags dato finnes det ingen standardisert
mål for dataspillavhengighet, noe som har ført til at estimater for utbredelse av problemet
er varierende. Studier av utbredelses viser at unge menn er overrepresentert blant de
avhengige. Forskning indikerer at lav selvfølelse, lav sosial kompetanse, ensomhet og
impulsivitet predikerer dataspillavhengighet. Ensomhet, sosial angst og depresjon ser ut
til å være konsekvenser. Hittil har det vært publisert få behandlingsstudier. Forslag til
videre forskning diskuteres.

Forfatterbiografier

Kristin Huang

Kristin Huang er student ved Universitetet i Bergen og er ferdig utdannet psykolog
i 2016. Hun var tidlig i studietforløpet interessert i forskningsmetodikk og statistikk,
og jobber i dag som forskningsassistent ved siden av studiet. Hun er særlig
interessert i relasjonelle traumer, personlighetsproblematikk, avhengighet og klimapsykologi.

Ståle Pallesen, Universitetet i Bergen

Ståle Pallesen er professor i psykologi ved Universitetet i Bergen. Hans hovedinteresser
er søvn og søvnforstyrrelser. Han har også stor interesse for ikke-kjemisk
avhengighet, deriblant penge- og dataspill.

Rune Aune Mentzoni, Universitetet i Bergen

Rune Aune Mentzoni er postdoktor ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresser
omhandler hovedsaklig ikkekjemiske avhengigheter, med særlig fokus på
pengespill og dataspill.

Daniel Hanss, Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences Universitetet i Bergen

Daniel Hanss er professor ved Hochschule Darmstadt - University of Applied
Sciences og forsker ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresser inkluderer
bærekraftig forbruk og ikke-kjemisk avhengighet med fokus på pengespill.

Cecilie Schou Andreassen, Universitetet i Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Cecilie Schou Andreassen er postdoktor ved Universitetet i Bergen. Hun er også
klinisk psykologspesialist i rus og avhengighetsproblematikk ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Helge Molde, Universitetet i Bergen

Helge Molde, Institutt for klinisk psykologi, Christiesgt. 12, 5015 Bergen, cand.
psychol., førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Bergen.

Nedlastinger

Hvordan referere

Huang, K., Pallesen, S., Mentzoni, R. A., Hanss, D., Andreassen, C. S., & Molde, H. (2016). Dataspillavhengighet – en oversikt over utbredelse, måling, korrelater, og behandling. Tidsskrift for ungdomsforskning, 15(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1597

Utgave

Seksjon

Artikler