Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget

Forfattere

  • Kristin Walseth Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Heidi Hæhre Finstad barneskole

Sammendrag

Denne artikkelen stiller spørsmål ved hvilke erfaringer elever som identifiserer seg som
lesbiske og homofile har fra deltagelse i kroppsøvingsfaget. Datagrunnlaget er intervju
med fem informanter i alderen 19–25 år, som alle identifiserer seg som lesbisk/homofil.
Resultatene tyder på at kroppsøvingsfaget preges av heteronormativitet, noe som spesielt
kommer til uttrykk gjennom garderobesituasjonen og danseundervisningen. En annen
erfaring som fremheves, er mulighetene som ligger i faget for tilskeiving (queering).
Gutter som er flinke i idrett og som fremstår åpent som homofile utfordrer heteronormativiteten
ved å bryte den hegemoniske forståelsen av homoseksuell adferd.

Forfatterbiografier

Kristin Walseth, Høgskolen i Oslo og Akershus

Kristin Walseth er førsteamanuensis i kroppsøving og idrett ved Høgskolen i Oslo
og Akershus. Hun har dr.grad i idrett fra Norges idrettshøgskole (2006) på temaet
muslimske jenter, idrett og integrasjon. Hennes forskningsfelt er idrettssosiologi,
med fokus på problemstillinger knyttet til kjønn, etnisitet og religion.

Heidi Hæhre, Finstad barneskole

Heidi Hæhre har master i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i kroppsøving.
Hun jobber for tiden som kroppsøvingslærer på Finstad barneskole i Ski. Av
særlige interesser kan nevnes kjønn og kroppsøving, samt kroppsøving og
bevegelsesglede.

Hvordan referere

Walseth, K., & Hæhre, H. (2014). Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 14(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1602

Utgave

Seksjon

Artikler