Ungdomskunnskap (2. utg.) Willy Aagre.

Forfattere

  • Firouz Gaini

Nedlastinger

Hvordan referere

Gaini, F. (2014). Ungdomskunnskap (2. utg.) Willy Aagre. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 14(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1605

Utgave

Seksjon

Bokmeldinger