Skuletid. Vennskap, makt og utvikling.

Forfattere

  • Ingrid Smette

Sammendrag

Skoletid. Jenter og gutter fra 1. til 10. klasse
Harriet Bjerrum Nielsen
Universitetsforlaget 2009


Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan
Åsa Bartholdsson
Liber 2008


Barns «växa vilt» och vuxnas vilja att forma. Formell og informell socialisation
i en muslimsk skola
Åsa Aretun
Linköpings universitet 2007 (upublisert avhandling)

Nedlastinger

Hvordan referere

Smette, I. (2014). Skuletid. Vennskap, makt og utvikling. Tidsskrift for ungdomsforskning, 10(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1708

Utgave

Seksjon

Bokmeldinger