Nyanser av vold? Unge jenters erfaringer i voldelige kjæresterelasjoner

Forfattere

  • Anne Iversen Psykologisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Rymoen Kristin Psykologisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Emneord (Nøkkelord):

kjønn, familie, vold

Sammendrag

Artikkelen analyserer unge jenters erfaringer i voldelige kjæresterelasjoner preget av grov voldsutøvelse. I artikkelen analyseres et kvalitativt materiale som består av elek-troniske innlegg skrevet av unge jenter på ulike spørre- og rådgivingsspalter på inter-nett. Det gjøres bruk av et diskursanalytisk rammeverk for å forstå hvordan jentene konstruerer mening ut fra sine erfaringer.

Analysene viser at jentene gir sine erfaringer mening ved å nyansere hvordan volds-erfaringene kan forstås. Nyansene omhandler særlig tre aspekter; definisjoner av vold, grenser for vold og ikke minst ansvar for vold. Nyansene av vold forstås som uttrykk for alternative subjektposisjoner som gir rom for andre måter å forstå og håndtere den volden jentene blir påført av sine kjærester.

Nedlastinger

Publisert

2016-12-22

Hvordan referere

Iversen, A., & Kristin, R. (2016). Nyanser av vold? Unge jenters erfaringer i voldelige kjæresterelasjoner. Tidsskrift for ungdomsforskning, 16(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1891

Utgave

Seksjon

Artikler