Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Ulik modning?

Forfattere

  • Jens B. Grøgaard Høgskolen i Sørøst-Norge og NIFU
  • Clara Åse Arnesen NIFU

Sammendrag

Artikkelen diskuterer om utviklingen av kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner fra 5. trinn i grunnskolen til første år i videregående (Vg1) skyldes at jenters og gutters kognitive ferdigheter modnes i ulik takt (modningshypotesen). Observerte kjønnsforskjeller i prestasjoner fra 5. trinn til Vg1 er i overensstemmelse med modningshypotesen. Med utgangspunkt i registerdata for grunnskolekull 2010–2011 undersøkes det om den reduserte kjønnsforskjellen som registreres i Vg1 i hovedsak skyldes ulik karakter-settingspraksis  på  yrkesfaglige  og studiespesialiserende  utdanningsprogrammer (seleksjon). Analysen viser at reduksjonen i kjønnsforskjeller i Vg1 primært skyldes at gutter og jenter velger ulike utdanningsprogrammer, og at gutter er overrepresentert på programmer med best prestasjonsutvikling.

Nedlastinger

Publisert

2016-12-22

Hvordan referere

Grøgaard, J. B., & Arnesen, C. Åse. (2016). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Ulik modning?. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 16(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1893

Utgave

Seksjon

Artikler