Livet på Instagram. Ungdoms digitale forlengelser av sosiale relasjoner og vennskap

Forfattere

  • Hilde Vere Hilmarsen
  • Hans Christian Arnseth

Emneord (Nøkkelord):

ungdom, internett, digital kompetanse

Sammendrag

I denne artikkelen ser vi nærmere på ungdommers bruk og forståelse av bildedeling på Internett. Vi analyserer data fra semistrukturerte intervjuer og beskriver hvordan tre jenter og tre gutter fra Norge håndterer problemstillinger knyttet til hvem de er og hvordan de fremstår når de deler bilder i sosiale medier. I artikkelen belyser vi også hvordan ungdom gjennom sin bildedelingspraksis framviser og utvikler en kompleks kommunikativ kompetanse, både i fremstillingen av eget uttrykk og i lesingen av andres bilder og kommentarer.

Forfatterbiografier

Hilde Vere Hilmarsen

Hilde Vere Hilmarsen er tidligere masterstudent ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun skrev sin masteroppgave om temaet ungdom, sosiale medier og identitet. Hun fikk sin mastergrad i 2016. I dag jobber hun som kursinstruktør hos ikt-huset as der hun underviser i digitale basisferdigheter knyttet til bruk av datamaskin og nettbrett tilpasset arbeids- og hverdagsliv.

Hans Christian Arnseth

Hans Christian Arnseth er dr.polit. i pedagogikk (2004) fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han er interessert i digitale medier, oppvekst og utdanning og han har skrevet en rekke artikler om dataspill og læring, IKT og samarbeidslæring i naturfag og om grensene mellom formelle og uformelle kontekster for læring, literacy og identitet. For tiden arbeider han med et prosjekt om såkalte Makerspaces og hvordan disse kan bidra til å utvikle kreativitet og engasjement hos barn og unge.

Nedlastinger

Publisert

2017-04-28

Hvordan referere

Hilmarsen, H. V., & Arnseth, H. C. (2017). Livet på Instagram. Ungdoms digitale forlengelser av sosiale relasjoner og vennskap. Tidsskrift for ungdomsforskning, 17(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2109

Utgave

Seksjon

Artikler