Hvem går til helsesøster?

Forfattere

  • Torunn Finpå Gammelsrud
  • Lisbeth Gravdal Kvarme
  • Nina Misvær

Sammendrag

Ungdomstiden er for mange en sårbar tid med utfordringer knyttet til fysisk, psykisk og
sosial helse, og skolehelsetjenesten betegnes som den viktigste helsetjenesten.
Artikkelen kartlegger sammenhengen mellom ungdoms egenvurderte helse og bruk av
skolehelsetjenesten. Datagrunnlaget er fra Ung i Oslo 2015, ungdomsskoletrinnet
(N=12449).
Resultatene viser at én av ti har brukt tjenesten tre ganger eller mer siste 12 måneder.
Det er flest jenter som bruker tjenesten, men både gutter og jenter med utfordringer,
særlig knyttet til depressive plager og mobbing, benytter tilbudet. Fysiske plager synes
viktigere for gutters bruk av skolehelsetjenesten enn jenters, og konflikt i hjemmet
synes viktigere for jenters bruk.

Nedlastinger

Publisert

2017-09-14

Hvordan referere

Gammelsrud, T. F., Kvarme, L. G., & Misvær, N. (2017). Hvem går til helsesøster?. Tidsskrift for ungdomsforskning, 17(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2258

Utgave

Seksjon

Artikler