Picture Perfect. Præstationsorienteringer blandt unge i forskellige ungdomslivskontekster

Forfattere

  • Niels Ulrik Sørensen Niels Ulrik Sørensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning og souschef ved CeFU (Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet). Han arbejder med unges trivsel, livsstil og køn. Niels Ulrik undersøger endvidere betydningen af kultur og kulturelle aktiviteter for unges trivsel.
  • Mette Pless Mette Pless er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning, Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Hun forsker i unges uddannelsesdeltagelse og motivation for læring, uddannelsesvalg og vejledning, ligesom hun har haft fokus på de unge, som befinder sig på kanten af uddannelsessystemet.
  • Noemi Katznelson Noemi Katznelson er professor og leder af Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Hun har arbejdet med unges forhold til uddannelse, arbejde og vejledning, samt med udskoling fra grundskolen, erhvervsuddannelserne og de mest udsatte unge.
  • Mette Lykke Nielsen Mette Lykke Nielsen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning ved Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Hun har tidligere beskæftiget sig med køn og uddannelse, men hendes primære forskningsfelt er unges arbejdsliv, specifikt i forhold til arbejdsmiljø og risiko. Hun forsker blandt andet i, hvordan aktuelle arbejdsmarkedsudviklinger opleves og leves af forskellige grupper af unge på arbejdsmarkedet.

Sammendrag


Ungdomsforskningen har aktuelt fokus på samfundsmæssige forandringstræk, der peger
mod et ungdomsliv, præget af præstation. Med afsæt i tre forskningsprojekter
gennemført i regi af Center for Ungdomsforskning (Nielsen, Murning & Katznelson 2017,
Hutters, Nielsen & Görlich 2013, Sørensen, Grubb, Madsen & Nielsen 2011) undersøger
vi, gennem empiriske nedslag, på hvilke måder orienteringen mod præstation kan
genfindes som tendens på tværs af ungdomslivskontekster, og hvordan den manifesteres
i unges tilblivelsesprocesser. Artiklen peger på, at præstation for nogle unge udgør en
væsentlig diskursiv ressource, mens det for andre kobles til udenforskab. Trods forskelle
er et fællesstræk, at de unges selvfremstillinger er forbundet til fornemmelser af aldrig
at komme i mål. Self-as-portfolio er en figur, de unge må positionere sig i forhold til.

Nedlastinger

Publisert

2017-12-20

Hvordan referere

Sørensen, N. U., Pless, M., Katznelson, N., & Nielsen, M. L. (2017). Picture Perfect. Præstationsorienteringer blandt unge i forskellige ungdomslivskontekster. Tidsskrift for ungdomsforskning, 17(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2568

Utgave

Seksjon

Artikler