Sophie Elise-feminisme – En empirisk studie av unge kvinners forhold til feminisme og «stjernefeministisk» performativitet

Forfattere

  • Ann-Torill Tørrisplass Ann-Torill Tørrisplass er ph.d stipendiat i sosiologi ved Nord universitet, fakultet for samfunnsvitenskap. Hennes forskningsinteresser er kjønn, migrasjon og ungdomsforskning med fokus på overgangen mellom ungdom - voksen. For tiden jobber hun med sitt doktorgradsprosjekt som er en institusjonell etnografi om enslige mindreårige flyktningjenter og deres overgang til voksenlivet. E-Post: ann-torill.torrisplass@nord.no

Sammendrag

Artikkelen er basert på en kvalitativ studie av hvordan feminisme oppfattes blant
norske unge kvinner i dag. Det analytiske rammeverket er inspirert av Judith Butlers
forståelse av performativitet. Artikkelen adresserer den komplekse, motsetningsfylte
og ambivalente forståelsen av dagens feminisme i lys av bloggeren Sophie Elise og
«stjernefeministenes» samtidig feministiske og anti-feministiske performative handlinger
og hvordan disse fortolkes av de unge informantene. Artikkelen argumenterer
for at informantenes fortolkning av Sophie Elise og «stjernefeministenes» handlinger
kan forstås som måter å produsere, regulere og destabilisere forståelser av feminisme.

Nedlastinger

Publisert

2017-12-20

Hvordan referere

Tørrisplass, A.-T. (2017). Sophie Elise-feminisme – En empirisk studie av unge kvinners forhold til feminisme og «stjernefeministisk» performativitet. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 17(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2569

Utgave

Seksjon

Artikler