Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere?

Forfattere

  • Guro Ødegård, Forsker II NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet
  • Vegard Svagård, Rådgiver NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag

Norske elever ligger på verdenstoppen i kunnskap om demokrati. Men bidrar
slik kunnskap til å mobilisere elever til aktiv politisk deltakelse?
Gjennom ICCS-undersøkelsen 2016 er 9. klassinger spurt om de i framtiden
kommer til å delta i politiske aktiviteter gjennom valgdemokratiet, partiog
foreningskanalen og gjennom ytringer og aksjoner. I artikkelen studerer vi
sammenhengen mellom disse deltakelsesformene og ulike faktorer som kan
bidra til å mobilisere ungdom til deltakelse; deres demokratikunnskap, troen
på at de vil mestre politiske prosesser og erfaring med interessepolitiske organisasjoner.
Hvilke av disse faktorer har størst betydning for unges politisk mobilisering?
Funnene gir relevante innspill på hvordan norsk skole bør legge opp
sin demokratiopplæring for ikke bare å styrke elevers demokratikunnskap, men
også deres handlingskompetanse.

Nedlastinger

Publisert

2018-10-23

Hvordan referere

Ødegård, G., & Svagård, V. (2018). Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere?. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2995