Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltakelse blant ungdom 2009 - 2016

Økte sosiale forskjeller og polarisering?

Forfattere

  • Kristinn Hegna, Førsteamanuensis/forsker Institutt for pedagogikk, UiO/NOVA, OsloMet

Sammendrag

I motsetning til tidligere stereotypier om ungdom, synes det riktigere å betegne
ungdom av i dag som «konvensjonelle» enn «opprørske» – noe som er blitt
tolket av flere kommentatorer som at ungdom har lavere politisk engasjement
enn tidligere. Likevel viser valgforskningen høy valgdeltakelse blant førstegangsvelgere
og ungdommer som har fått lov å delta i prøveordningen med
stemmerett for 16-åringer. Hvor engasjerte og aktive i samfunnspolitikken er
dagens ungdom? I denne artikkelen spør vi om det har skjedd en polarisering
i ungdoms samfunnspolitiske deltakelse og engasjement fra 2009 til 2016, slik
at de som mestrer skolen og kommer fra ressurssterke familier også er de
samfunnspolitisk aktive, mens en økende gruppe passiviseres. Er de sosiale
ulikhetene i deltakelse og engasjement stor og økende? Analysene er basert
på ICCS-studien i 2009 og 2016.

Nedlastinger

Publisert

2018-10-23

Hvordan referere

Hegna, K. (2018). Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltakelse blant ungdom 2009 - 2016: Økte sosiale forskjeller og polarisering?. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2996