Har ungdomsholdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016?

Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter

Forfattere

  • Kristinn Hegna, Førsteamanuensis/forsker Institutt for pedagogikk, UiO/NOVA, OsloMet

Sammendrag

Likebehandling og likeverd mellom mennesker er grunnleggende prinsipper i
demokratiske samfunn. En viktig side av det å være en medborger i samfunnet
er derfor hvilke holdninger man har til medborgerrettigheter. I International
Civic and Citizenship Study (ICCS) har ungdoms holdninger til medborgerrettigheter
en selvfølgelig plass, både i 2009 og i 2016, noe som gir muligheter
til å beskrive hvilke holdninger elever på 9. trinn har til likeverd og likhet i
rettigheter mellom kjønnene, og mellom ulike grupper i samfunnet og
sammenligne over tid.
I artikkelen sammenlignes gutter og jenter og ungdom med og uten innvandrerbakgrunn
sine holdninger til kjønnslikestilling, til etniske minoriteters
rettigheter og til innvandreres rettigheter i det norske samfunnet. Har det
skjedd endringer i disse holdningene fra 2009 til 2016, og har disse endringene
har skjedd i samme takt for alle de fire gruppene? Kan man tolke endringene
som uttrykk for sterkere grad av assimilering mellom ulike grupper
av unge i 2016 enn i 2009?

Nedlastinger

Publisert

2018-10-23

Hvordan referere

Hegna, K. (2018). Har ungdomsholdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016? Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2997