Har ungdomsholdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016?

Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter

Forfattere

  • Kristinn Hegna, Førsteamanuensis/forsker Institutt for pedagogikk, UiO/NOVA, OsloMet

Sammendrag

Likebehandling og likeverd mellom mennesker er grunnleggende prinsipper i
demokratiske samfunn. En viktig side av det å være en medborger i samfunnet
er derfor hvilke holdninger man har til medborgerrettigheter. I International
Civic and Citizenship Study (ICCS) har ungdoms holdninger til medborgerrettigheter
en selvfølgelig plass, både i 2009 og i 2016, noe som gir muligheter
til å beskrive hvilke holdninger elever på 9. trinn har til likeverd og likhet i
rettigheter mellom kjønnene, og mellom ulike grupper i samfunnet og
sammenligne over tid.
I artikkelen sammenlignes gutter og jenter og ungdom med og uten innvandrerbakgrunn
sine holdninger til kjønnslikestilling, til etniske minoriteters
rettigheter og til innvandreres rettigheter i det norske samfunnet. Har det
skjedd endringer i disse holdningene fra 2009 til 2016, og har disse endringene
har skjedd i samme takt for alle de fire gruppene? Kan man tolke endringene
som uttrykk for sterkere grad av assimilering mellom ulike grupper
av unge i 2016 enn i 2009?

Nedlastinger

Publisert

2018-10-23