Norske elevers demokratikunnskaper og aksept for religiøse autoriteter i samfunnet

Forfattere

  • Janicke Heldal Stray, Førsteamanuensis MF Vitenskapelig Høyskole
  • Lihong Huang, Forsker I Seksjon for ungdomsforskning, NOVA/OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag

Med dagens politiske situasjon og utdanningspolitikk som bakteppe, er formålet
med denne artikkelen å undersøke ungdomsskoleelevers holdninger til
og vektlegging av religion. Gjennom en analyse av datamaterialet fra ICCSundersøkelsene
fra 2009 og 2016, belyses ungdoms aksept for religiøse autoriteter
i samfunnet. Vi undersøker i første omgang om det er sammenheng
mellom religionstilhørighet og aksept for religiøs autoritet i samfunnet, samt
hvordan elevene stiller seg til religiøse leveregler og religiøse lederes
autoritet i samfunnet, som et alternativ til politisk valgte ledere. Vi er også
interessert i hvorvidt det er sammenheng mellom slike holdninger og bakgrunnsfaktorer
som kjønn, foreldres utdanningsnivå, familiens innvandrerbakgrunn
og ungdommenes demokratikunnskaper. Avslutningsvis diskuteres
resultatene innenfor rammene av demokratipedagogikk.

Nedlastinger

Publisert

2018-10-23

Hvordan referere

Stray, J. H., & Huang, L. (2018). Norske elevers demokratikunnskaper og aksept for religiøse autoriteter i samfunnet. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2998