Nye tall om ungdom

Skandinaviske ungdommers tillit til samtid og framtid

Forfattere

  • Lihong Huang, Forsker I NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet
  • Jens Bruun, Lektor i komparativ pædagogik Aarhus Universitet, Danmark
  • Jonas Lieberkind, Lektor i statskunnskap Aarhus Universitet, Danmark
  • Cecilia Arensmeier, Lektor i statskunnskap Ørebro Universitet, Sverige

Sammendrag

Ungdoms syn på sin samtid og sin framtid gir oss informasjon om deres bilde
av samfunnet, og i denne artikkelen beskrives14-åringers oppfatninger gjennom
ICCS-studien fra Danmark, Norge og Sverige. På en side beskriver
artikkelen de unges institusjonelle tillit og mellom-menneskelige tillit, og på
en annen side beskrives deres oppfatning av framtiden og dens utfordringer
og problemer, både når det gjelder samfunnets framtid i Europa og verden,
og egne framtidsutsikter til arbeid og andre muligheter. Framstillingen er
først og fremst beskrivende, og vi undersøker både i hvilken grad de
skandinaviske ungdommene skiller seg fra ungdommer i andre deler av
verden, og om det er likheter og forskjeller mellom skandinaviske land. Ved å
sammenligne med tidligere undersøkelsesresultater ser vi dessuten på utviklingen
i de unges oppfatninger over tid.

Nedlastinger

Publisert

2018-10-23

Hvordan referere

Huang, L., Bruun, J., Lieberkind, J., & Arensmeier, C. (2018). Nye tall om ungdom: Skandinaviske ungdommers tillit til samtid og framtid. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 18(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3006