Generasjon prestasjon?

Ungdoms opplevelse av stress og press

Forfattere

  • Anders Bakken, forsker II NOVA, Oslomet - storbyuniversitetet
  • Mira Aaboen Sletten, forsker II NOVA, Oslomet - storbyuniversitetet
  • Ingunn Marie Eriksen, forsker II NOVA, Oslomet - storbyuniversitetet

Sammendrag

Artikkelen undersøker hvor mange ungdommer som opplever prestasjons-press på ulike områder og hvor mange som har problemer med å takle presset de står overfor. Et viktig funn er den store variasjonen som finnes mellom ungdom. Et mindretall opplever press på mange områder og rundt en av ti har betydelige problemer med å takle press i hverdagen. Jenter er mer utsatt for press enn gutter og flere jenter enn gutter har problemer med å takle høyt press. Sammenhengen mellom hvor mye press ungdom opplever og problemer med å takle press er aller sterkest blant de som bruker mye tid på sosiale medier. Funnene i artikkelen, som er basert på ungdataundersøkelser gjen-nomført over hele landet (N=159 520), bidrar til å nyansere forestillingen om en ungdomsgenerasjon der flertallet er utsatt for et massivt press og som ikke har den nødvendige kapasiteten til å håndtere presset de er utsatt for.

Forfatterbiografi

Anders Bakken, forsker II, NOVA, Oslomet - storbyuniversitetet

Anders Bakken er leder av Ungdatasenteret.

Nedlastinger

Publisert

2019-01-28

Hvordan referere

Bakken, A., Sletten, M. A., & Eriksen, I. M. (2019). Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av stress og press. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), 45–75. Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3151