Jenter på brett

Jenteskate som endringsprosess og alternativ til organisert ungdomsidrett

Forfattere

  • Anne Tjønndal, førsteamanuensis Fakultet for Samfunnsvitenskap, Nord universitet, Bodø

Sammendrag

Skateboard har stått på utsiden av den organiserte idretten siden 70-tallet. Dette er nå i endring, og skateboard er i ferd med å bli en del av den organiserte ungdomsidretten. De strukturelle endringsprosessene dette inne-bærer gjør skateboard til en særskilt interessant arena for å studere inno-vasjon med henblikk på å styrke sosial inkludering i norsk idrett. Artikkelen er basert på et feltarbeid av aktivitetstilbudet Jenteskate i en skateboard-klubb og er en empirisk undersøkelse av dette inkluderingstiltaket for jenter. Artikkelen presenter empiri som viser hvilke forhold som gjør Jenteskate til et innovativt alternativ til annen organisert ungdomsidrett for deltakerne.

Nedlastinger

Publisert

2019-01-28

Hvordan referere

Tjønndal, A. (2019). Jenter på brett: Jenteskate som endringsprosess og alternativ til organisert ungdomsidrett. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), 76–106. Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3152