Sårbarhedens komedie

Et socio-eksistentielt blik på netdrama-serien SKAM

Forfattere

  • Steen Beck, lektor, mag. art Institut for Kulturstudier, Syddansk Universitet, Danmark

Sammendrag

Den norske netdrama-serie SKAM har fejret store triumfer i hjemlandet Norge og de øvrige skandinaviske lande. Med udgangspunkt i en socio-eksistentiel tilgang, som forener sociologiens interesse for samfundsmæssige vilkår og processer med en eksistentialistisk tilgang til unges dannelses-processer, vises det i artiklen, at serien på nuanceret vis behandler spørgs-målet om social integration og personlig afklaring i relationen mellem individ og gruppe. Via en fiktionsanalytisk genreanalyse påvises det yder-ligere, at SKAM fortæller historien om ungdomslivets genvordigheder på en optimistisk måde, som har tydelige rødder i den europæiske dannelses-roman.

Nedlastinger

Publisert

2019-01-28

Hvordan referere

Beck, S. (2019). Sårbarhedens komedie: Et socio-eksistentielt blik på netdrama-serien SKAM. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), 107–138. Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3153