Tidsskrift for Ungdomsforskning skal bli til Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning

Dette er siste nummeret i gammel utgave

Forfattere

  • Viggo Vestel, forsker II NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag

Undertegnede har vært ansvarlig redaktør siden 2012. Det er derfor med et visst vemod at jeg sier takk for meg, og overlater vervet til de nye ansvarlige redaktørene, Anders Bakken og Ingrid Smette.

Nedlastinger

Publisert

2019-01-29

Hvordan referere

Vestel, V. (2019). Tidsskrift for Ungdomsforskning skal bli til Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning: Dette er siste nummeret i gammel utgave. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3162