Ungt medborgerskap

Kunnskap, mobilisering og deltakelse

Forfattere

  • Kristinn Hegna, førsteamanuensis/forsker II Insittutt for pedagogikk, UiO/NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet
  • Guro Ødegård, forsker II NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet
  • Idunn Seland, forsker II NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag

Dette temanummeret i Tidsskrift for ungdomsforskning om ungdoms læring,
sosialisering, mobilisering og deltakelse i demokratiet er skrevet i en tid med
sterke ungdomsstemmer, antidemokratiske strømninger, og bekymringer for
demokratiets forvitring. Artiklene i dette temanummeret bygger på data fra
ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study), gjennomført
blant skoleelever mellom 14 og 15 år. I denne artikkelen beskrives hva vi
legger i begrepene citizenship og citizenship education, og viktige perspektiver
og resultater fra artiklene oppsummeres. Hvilken betydning har kunnskap
om demokrati og hva er viktige sosialiseringsprosesser for et aktivt medborgerskap
blant unge?
Et sentralt utgangspunkt for artiklene er at utdanning til medborgerskap
og demokratisk forståelse ikke kan begrense seg til kvalifisering, men at et
mer praksisorientert syn på medborgerskap må ligge til grunn. Studien bidrar
til kunnskap om medborger-sosialiserende prosesser som finner sted både i
og utenfor skolen. Disse kan bidra til danningen av en annen type medborgerskapsrolle,
og gir ungdom mulighet til å utøve medborgerskap i praksis før de
når myndighetsalder og får stemmerett.

Nedlastinger

Publisert

2019-01-29

Hvordan referere

Hegna, K., Ødegård, G., & Seland, I. (2019). Ungt medborgerskap: Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1), 7–27. Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3163