Å ha lite der de fleste har mye

Nabolagets betydning for subjektiv fattigdom blant ungdom i Oslo

Forfattere

  • Ola Melbye Pettersen, sosionom, spesialkonsulent Kompetansesenteret rus - Oslo/oppsøkende miljøterapeut ved Uteseksjonen Velferdsetaten - Oslo kommune
  • Mira Aaboen Sletten, forsker II NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag

Oslo er byen med flest inntektsfattige i Norge. Nærmere ett av fem barn, og to av fem barn med innvandrerbakgrunn, lever i vedvarende lavinntekt (SSB 2017a). Det er samtidig store variasjoner i levekår mellom de ulike bydelene og foreldrenes sosioøkonomiske status vil i stor grad påvirke hvor barna vokser opp (Ljunggren 2017). Så hvordan er det å vokse opp i ulike deler av Oslo for ungdom som har mindre enn de fleste? Er den subjektive opp-levelsen av fattigdom sterkere i nabolag der de fleste har mye? Og hvilken betydning har andelen unge med innvandrerbakgrunn i bydelen for disse sammenhengene? Artikkelen undersøker dette med utgangspunkt i 12 000 ungdomsskoleelevers svar på undersøkelsen «Ung i Oslo 2015».

Nedlastinger

Publisert

2019-01-30

Hvordan referere

Pettersen, O. M., & Sletten, M. A. (2019). Å ha lite der de fleste har mye: Nabolagets betydning for subjektiv fattigdom blant ungdom i Oslo. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), 139–170. Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3168