"Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre"

En fokusgruppestudie av ungdom som har stått utenfor videregående opplæring

Forfattere

  • Marianne Hovet Steig, Universitetslektor Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder
  • Siren Mathisen Nodeland
  • Eirik Abildsnes, Assisterende kommuneoverlege og forsknin Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Sammendrag

Denne artikkelen bygger på fokusgruppeintervjuer med ungdom som har stått
utenfor videregående opplæring, og deres erfaringer med nå å være i gang
igjen. Formålet med studien var å få kunnskap om hva ungdommene vektla
som betydningsfullt for å gjenoppta utdanning og arbeid. Vi gjennomførte to
fokusgruppeintervjuer med til sammen 15 ungdommer. I presentasjon av
funnene har vi vektlagt å få frem ungdommenes stemmer. Selvbestemte valg,
opplevelse av å føle seg tilstrekkelig kompetent, støtte og tilrettelegging fra
betydningsfulle andre var viktige elementer for at ungdommene gjenopptok
videregående opplæring.

Nedlastinger

Publisert

2019-01-30

Hvordan referere

Steig, M. H., Nodeland, S. M., & Abildsnes, E. (2019). "Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre": En fokusgruppestudie av ungdom som har stått utenfor videregående opplæring. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), 23–44. Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3173