Nye tall om ungdom. Små partier - store endringer. Medlemskap i ungdomspartiene i Norge 1998-2011

Forfattere

  • Guro Ødegård

Sammendrag

.

Forfatterbiografi

Guro Ødegård

Guro Ødegård er sosiolog (ph.d) og arbeider som forsker ved Institutt for samfunnsforskning
(ISF). Hennes forskningsfelt er sivilsamfunn, frivillig organisasjoner og
politisk deltakelse, med et særlig blikk på ungdom og etniske minoriteter. Hun har
også vært involvert i forskning rundt tillit, nettverk og politisk engasjement i lys av
22. juli.

Nedlastinger

Hvordan referere

Ødegård, G. (2014). Nye tall om ungdom. Små partier - store endringer. Medlemskap i ungdomspartiene i Norge 1998-2011. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 14(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/979

Utgave

Seksjon

Nye tall om ungdom