De som er kasta ut av det normale – om selvskading og selvterapi i et emo/alternativt miljø i «Torsdal», Norge

Forfattere

  • Viggo Vestel Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Basert på en serie intervjuer utført i 2010, retter artikkelen søkelyset mot et tidligere lite utforsket transnasjonalt ungdomskulturelt fellesskap som omtales som «emo», og som ofte er assosiert med depressivitet og ulike former for selvskading. Emo oppstod i kjølvannet av hardcore punkscenen i Washington DC på 1980-tallet, og har gjennomgått en rekke transformasjoner underveis. Emo-betegnelsen er avledet fra ordet emotions, og indikerer at følelsene blir sett som sentrale. Her vises hvordan ungdommene benytter populærkulturelle uttrykk i form av musikk, tekster, filmer, spill, tegneserier og klær, til å gi uttrykk for og reflektere over sentrale og problematiske hendelser i deres egne liv. Emo-subkulturen slik den «gjøres» og transformeres i en større norsk by analyseres som et uttrykk for motstand mot hva som omtales som «perfeksjonstyranniet», og har også betydelige selvterapeutiske trekk.

Forfatterbiografi

Viggo Vestel, Høgskolen i Oslo og Akershus

Viggo Vestel er sosialantropolog, forsker ved NOVA, HiOA, og har tilknytning til
seksjon for Ungdomsforskning og gruppe for Migrasjonsforskning. Han har blant
annet forsket på flerkulturelle ungdomsmiljøer i Groruddalen over flere år. Av
spesielle interesser kan nevnes ungdomskultur, musikk, politisk mobilisering, klasse
forståelse og semiotisk teori. Han har tidligere vært med i redaksjonskollektivet i
YOUNG – Nordic Journal of Youth Research, og er i dag redaktør av Tidsskrift
for Ungdomsforskning.

Nedlastinger

Hvordan referere

Vestel, V. (2014). De som er kasta ut av det normale – om selvskading og selvterapi i et emo/alternativt miljø i «Torsdal», Norge. Tidsskrift for ungdomsforskning, 14(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/982

Utgave

Seksjon

Artikler