Oppslag

Nyeste utgave

Vol 8 Nr. 1 (2023)
Publisert: 2023-03-22
Vis alle utgavene

Skandinavisk tidsskrift for yrker i utvikling (SJVD) er et fagfellevurdert Open Access tidsskrift på nivå 1 for det yrkes- og profesjonsfaglige feltet. Tidsskriftet har rutiner for dobbelblind fagfellevurdering. Fra 2021 publiseres alle artikler I tidsskriftet under Creative Commons License CC-BY 4.0