Profesjonsrettet lærerutdanning for yrkesfag - dagens undervisning og opplevelse av relevans

Forfattere

  • Ann Lisa Sylte Høgskolen i Oslo og Akershus
  • David Jahanlu Høgskolen i Oslo og Akershus

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.2010

Emneord (Nøkkelord):

Profesjonsretting, relevans, yrkesfaglærer, innhold, undervisningsmetoder.

Sammendrag

En av de viktigste utfordringene i å forebygge høyt drop-out i skolen er "relevans i utdanningen". Mangelen på sammenheng mellom teori og praksis, kan føre til økende frafall i både yrkesfag- og profesjonsutdanninger, som eksempel lærerutdanning.

Denne studien hadde som mål å undersøke opplevd relevans av innhold og undervisningsmetoder i dagens yrkesfaglærerutdanning.

En kvantitativ undersøkelse ble gjennomført ved yrkesfaglærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus i Norge.

Resultatene viser at relevans av innhold og undervisningsmetoder kan oppleves, når teorien er basert på yrkesoppgaven og det er nær sammenheng mellom teori og praksis. Likedan når det er variasjoner i bruk av undervisningsmetoder tilpasset studenters læreforutsetninger. Dermed kan fokus på relevant innhold og undervisning hjelpe fremtidige lærere til å redusere nivået av frafall i videregående skoler.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Ann Lisa Sylte, Høgskolen i Oslo og Akershus

Førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning

David Jahanlu, Høgskolen i Oslo og Akershus

Førsteamanuensis ved , Fakultet for Helsefag

Nedlastinger

Publisert

2017-04-10

Hvordan referere

Sylte, A. L., & Jahanlu, D. (2017). Profesjonsrettet lærerutdanning for yrkesfag - dagens undervisning og opplevelse av relevans. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2010

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler