Hva er yrkesdidaktikk i dagens yrkesopplæring i skole?

Forfattere

  • Kari Henriette Hansen Norges Teknisk - naturvitenskapelige universitet – NTNU

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.2134

Emneord (Nøkkelord):

Yrkesdidaktikk, praksisbasert, yrkes- og interessedifferensiert, demokrati og mening

Sammendrag

I dag forventes det at yrkesfaglæreren kan tilrettelegge og lede opplæring mot mange og ulike yrker og fagbrevområder som elevene utdanner seg til i en og samme klasse. Forskning og evaluering etter Kunnskapsløftet KL (06) viser store didaktiske utfordringer i dagens yrkesopplæring, både første året i videregående kurs 1 (Vg1) og i flere av de brede videregående kurs 2 (Vg2). Det er derfor et behov for å diskutere hva som skal til for å utvikle en relevant og fremtidsrettet yrkesopplæring for alle elevene i skolen. De brede utdanningsprogrammene har ført til at mange elever i Vg1 må gjennomgå moduler av utvalgte yrker, selv om de har bestemt seg for et yrke når de begynner i videregående.  I Vg2 risikerer elever å komme opp til eksamen i et annet yrke enn det de har fått lærlingplass i.

Formålet med artikkelen er å diskutere hva yrkesdidaktikken bør inneholde for å være et nyttig redskap i utvikling av yrkeskompetanse og relevans, demokrati og elevmedvirkning i yrkesopplæringen.

Grunnlaget for denne artikkelen, baserer seg på funn fra et treårig FoU-samarbeid med et tverrfaglig lærerteam innen bygg- og anleggsteknikk. Metodene som brukes i studien er elektronisk spørreundersøkelse blant elever og gruppeintervju med yrkesfaglærere. 

Funnene fra forskningsarbeidet viser at innholdet i yrkesdidaktikken bør endres for å sikre kvalitet i yrkesopplæringens Vg1 og brede Vg2, og for å sikre relevans i yrkesfaglærerutdanningene.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Kari Henriette Hansen, Norges Teknisk - naturvitenskapelige universitet – NTNU

Institutt for lærerutdanning

Nedlastinger

Publisert

2017-05-22

Hvordan referere

Hansen, K. H. (2017). Hva er yrkesdidaktikk i dagens yrkesopplæring i skole?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2134

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler