Elevskap mot frafall i videregående skole

Forfattere

  • Odd Arne Thunberg UiT, Norges arktiske universitet
  • Svein-Erik Andreassen UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.2136

Emneord (Nøkkelord):

elevskap, utdanningsvalg, karriereveiledning, frafall i videregående opplæring, tilpasningslæring, utviklingslæring, aksjonslæring, skolerådgivere, lokal læreplan

Sammendrag

Artikkelen retter fokus mot frafallsproblematikk i videregående skole. En mulig løsning er å øke elevenes kompetanse i å gjøre karrierevalg. I en videreutdanningsstudie i yrkesveiledning har skolerådgivere og lærere arbeidet med å utvikle mulige løsninger gjennom FoU-arbeid på egne arbeidsplasser.

Data er samlet inn fra bl.a. veiledningssamtaler og eksamensoppgaver. Som analyseredskaper er teoretiske begreper fra Ellstrøm (2006) anvendt; tilpasningslæring og idealet elevskap i utviklingslæring.

Artikkelens funn er at medbestemmelse – ikke bare medvirkning – i valg av aktiviteter, rådgiver, utdanning og skolested øker elevens kompetanse i å gjøre karrierevalg.

Artikkelen bidrar med praktiske eksempler på hvordan skolene kan lykkes med dette, med utgangspunkt i faget Utdanningsvalg. Faget ble obligatorisk på ungdomsskoletrinnet fra 2008.

 

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Odd Arne Thunberg, UiT, Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Svein-Erik Andreassen, UiT Norges arktiske universitet

Førstelektor, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nedlastinger

Publisert

2017-05-23

Hvordan referere

Thunberg, O. A., & Andreassen, S.-E. (2017). Elevskap mot frafall i videregående skole. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2136

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler