En LUR tur i fjæra, Hvordan kan vi utvikle undervisning på yrkesfaglærerutdanningen som ivaretar helhet og sammenheng?

Forfattere

  • Åse Strand Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Klara Rokkones Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Hanne Karlsen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.2167

Emneord (Nøkkelord):

Yrkesfaglærerutdanning, helhet og sammenheng, yrkesfag, profesjonsfag, bacheloroppgave, yrkesfaglærerkompetanse, undervisning

Sammendrag

Etablering av treårig yrkesfaglærerutdanning i 1999 introduserte begrepet helhet og sammenheng som ett av fire grunnleggende prinsipper. Begrepet skal forstås som en tett kobling mellom de ulike faglige delene av studiet. Ved evaluering av yrkesfaglærerstudiet i 2003 oppsummerte Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) at studentene opplevde integreringen av yrkesdidaktikken i yrkesteorifagene og yrkesteorien i undervisningspraksis som mangelfull. Helhet og sammenheng viste seg altså å være vanskelig å få til i praksis.

Metoder brukt i denne studien er spørreundersøkelse og elevlogger.

Denne artikkelen gir et eksempel på hvordan NTNU og HiST gjennom bacheloroppgaven har kombinert yrkesfaget (faglig bredde og dybde) med profesjonsfaget (pedagogikk og yrkesdidaktikk) og praksis for studenter ved studieprogrammet restaurant- og matfag (RM). Hovedmålet med oppbyggingen av bacheloroppgaven er å sikre helhet og sammenheng og gi studentene mulighet til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Åse Strand, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Førsteamanuensis, Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Klara Rokkones, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Førstelektor, Institutt for lærerutdanning,

Hanne Karlsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Universitetslektor, Institutt for bioteknologi og matvitenskap,

Nedlastinger

Publisert

2017-07-21

Hvordan referere

Strand, Åse, Rokkones, K., & Karlsen, H. (2017). En LUR tur i fjæra, Hvordan kan vi utvikle undervisning på yrkesfaglærerutdanningen som ivaretar helhet og sammenheng?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2167

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler