«Den tredje vei»: En studie av elevers opplevelse av å være lærekandidat.

Forfattere

  • Klara Rokkones Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.2582

Emneord (Nøkkelord):

læring, sosial kompetanse, grunnkompetanse, frafall, lærekandidat, kontaktlærer, klasseledelse, kvalitativ forskning, fenomenologiske intervju.

Sammendrag

Denne artikkelen er basert på en kvalitativ undersøkelse som tar utgangspunkt i erfaringer og opplevelser elever/lærekandidater på restaurant- og matfag og helse- og oppvekstfag har fra et alternativt opplæringsløp. De har alle vært knyttet til et tilrettelagt tilbud, «Den tredje vei», som er bygget opp omkring praksis, og som kjennetegnes med stor fleksibilitet. Problemstillingen jeg forfølger i teksten, er følgende: Hvordan kan skole og bedrift samarbeide og tilpasse opplæringen for elever med behov for en alternativ vei til grunnkompetanse?

I første del av artikkelen beskrives tilbudet «Den tredje vei» og knyttes til sentrale styringsdokumenter, teori og forskning.

I artikkelens andre del presenterer jeg metode og datainnsamling, basert på intervjuer.

Til slutt drøfter og oppsummeres funnene i studien som omfatter elevenes/lærekandidatenes erfaringer og opplevelser. Jeg peker på hvordan studien kan være et bidrag til å forstå behovet for en bedre tilpasset opplæring for elever med ulike utfordringer, og hvordan dette kan organiseres i skole og bedrift.

 

 

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Klara Rokkones, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Institutt for lærerutdanning,

Nedlastinger

Publisert

2017-12-22

Hvordan referere

Rokkones, K. (2017). «Den tredje vei»: En studie av elevers opplevelse av å være lærekandidat. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2582

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler