Nye læreplaner i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag – kompetanse for fremtiden?

Forfattere

  • Bjørn Eben OloMET – storbyuniveristetet
  • Halvor Spetalen OsloMet – storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.3393

Emneord (Nøkkelord):

Yrkesopplæring, sluttkompetanse, restaurant- og matfag, læreplanutvikling

Sammendrag

Den norske yrkesopplæringen er inne i sin første store reform siden Kunnskapsløftet i 2006. Fra høsten 2020 vil alle læreplanene i det skole- og lærlingebaserte opplæringsløpet oppdateres, og innholdet i disse læreplanene vil bidra til å forme framtidens fagarbeidere.  

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i nasjonale og internasjonale beskrivelser av hvilke yrkeskompetanser det er behov for i fremtidens arbeidsmarked med særlig vekt på yrkesutøvelse i restaurant- og matfagbransjene. Dette er bransjer som har en stor utfordring med å skaffe tilstrekkelig antall faglærte yrkesutøvere. Spørsmålet om hvilken kompetanse framtidens faglærte i restaurant- og matfagbransjene bør inneha, har derfor stor betydning for både skole og næringsliv.

Spørsmålet vi undersøker i denne artikkelen er derfor: I hvilken grad er den nye Vg1-læreplanen i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag tilpasset fremtidens kompetansebehov slik det beskrives gjennom forskning, styringsdokumenter og sluttkompetansebeskrivelser fra Faglig råd for restaurant- og matfag?

Empirien i artikkelen er basert på en kvantitativ spørreundersøkelse som kartlegger yrkesutøvelsen til yrkesutøvere i restaurant- og matfagene og tekstanalyser av sluttkompetansebeskrivelser fra Faglig råd for restaurant- og matfag og den nye Vg1-læreplanen i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag. Artikkelens teoretiske fundament hviler i stor grad på styringsdokumenter slik som stortingsmeldinger og NOU’er sammen med nasjonal- og internasjonal forskning om nødvendig arbeidslivskompetanse for fremtidens yrkesutøvere.

Resultatene viser at det er liten forskjell mellom hva faglærte og ufaglærte yrkesutøvere gjør av arbeidsoppgaver i bedriftene. Betydningen av å være faglært er derfor relativt liten i det daglige arbeidet i bedriftene. I forarbeidene til nye læreplaner i restaurant- og matfag er sluttkompetansen i de ulike yrkene i restaurant- og matfag beskrevet av Faglig råd for restaurant- og matfag(2018) og høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet. Analyser viser at kompetansemålene i den nye Vg1-læreplanen i varierende grad er tilpasset nødvendig kompetanse for et fremtidig arbeidsmarked slik denne kompetansen er beskrevet i forskning og styringsdokumenter.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Nedlastinger

Publisert

2020-06-24

Hvordan referere

Eben, B., & Spetalen, H. (2020). Nye læreplaner i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag – kompetanse for fremtiden?. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 5(1), 71–88. https://doi.org/10.7577/sjvd.3393

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler