Simulering som pedagogisk metode i lærerutdanning

Forfattere

  • Marit Lindset Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU
  • Ingvild Aune Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.3452

Emneord (Nøkkelord):

simulering, kommunikasjonsferdigheter, elevsamtale, læring

Sammendrag

Bakgrunn: Lærerstudenter skal inneha kompetanse innen ulike kommunikasjonsferdigheter for å være kvalifisert som lærer i skoleverket. Tilbakemeldingen fra studentene tyder på at de ønsker øving på virkelighetsnær kommunikasjon med relevans til skolepraksis Dette var utgangspunktet for et prosjekt som ble gjennomført på treårig yrkesfaglærerutdanningen i Trondheim, høsten 2018. Simulering ble tatt i bruk som undrevisningsverktøy med fokus på rollespill mellom elev og lærer.

Hensikt: Å undersøke studentenes erfaringer med bruk av simulering som pedagogisk metode i yrkesfaglærerutdanning.

Metode: 15 refleksjonslogger ble skrevet av førsteårstudenter ved yrkesfaglærerutdanningen, helse- og oppvekstfag. Analysen har ett fenomenologisk tilsnitt, og baserer seg på Malterud sin systematiske tekstkondensering.

Resultat: Studien viser at det var av betydning at forberedelsene startet tidlig i semesteret, der det ble presentert pensum med læringsutbyttebeskrivelser, og ett virkelighetsnært case. Studentene pekte på at debriefingsfasen var viktig i forhold til egen refleksjon og læring, og at de opplevde samlæring med medstudenter. Det ble meddelt at pensum ble synliggjort i rollespillet, og at studentene var tydelig på at øving var av nødvendighet for å bli trygg i lærerrollen. Studien viser at studentene ønsket å anvende den kunnskapen de hadde ervervet til praksisfeltet.

Konklusjon: Studien viser at yrkesfaglærerstudentene opplevde nytteverdi av simulering som undervisningsmetode, og at denne kunnskapen hadde relevans til skolepraksis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Nedlastinger

Publisert

2020-04-23

Hvordan referere

Lindset, M., & Aune, I. (2020). Simulering som pedagogisk metode i lærerutdanning. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 5(1), 46–70. https://doi.org/10.7577/sjvd.3452

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler