Om læringsmål i yrkesutdanninger som forutsetter fysiske ferdigheter

Forfattere

  • Svein-Erik Andreassen UiT Norges arktiske universitet, ILP

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.3632

Emneord (Nøkkelord):

Læringsutbyttebeskrivelser, Blooms taksonomi, psykomotoriske ferdigheter, fagskole, brannskole

Sammendrag

I artikkelen studeres nasjonale føringer for formulering av læringsutbyttebeskrivelser for fagskoler. Formålet med studien er å vise hvilke konsekvenser disse føringene får for lokalt arbeid med utvikling av studieplaner for yrker som forutsetter fysiske ferdigheter.

I studien er det anvendt to metoder. Den ene er kvalitativ tekstanalyse av relevante nasjonale styrings- og veiledningsdokumenter, og av originallitteratur om Blooms taksonomi. Den andre metoden er feltsamtaler med personale som utvikler studieplan for toårig fagskole i Brann, redning og samfunnssikkerhet.

Et av studiens funn er at nasjonale utdanningsmyndigheter kan ha tolket Blooms taksonomi på en uhensiktsmessig måte. Dette kan ha medført en unødvendig kompleksitet i kriterier for formulering av læringsutbyttebeskrivelser. Dette kan også ha medført at tyngdepunktet av lærings-utbyttebeskrivelser er på kognitive ferdigheter, på bekostning av psykomotoriske ferdigheter, også i utdanninger for yrker som forutsetter fysisk arbeid.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Nedlastinger

Publisert

2020-09-18

Hvordan referere

Andreassen, S.-E. (2020). Om læringsmål i yrkesutdanninger som forutsetter fysiske ferdigheter. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 5(1), 89–111. https://doi.org/10.7577/sjvd.3632

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler