Opplæring og utvikling av ledere

– et eksempel fra norsk luftfart

Forfattere

  • Nina Kramer Fromreide Handelshøgskolen, Nord universitet
  • Terje Mathisen Handelshøgskolen, Nord universitet
  • Jan Petter Munkvold Handelshøgskolen, Nord universitet
  • Gaute Skallerud Riise Handelshøgskolen, Nord universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.3663

Emneord (Nøkkelord):

Opplæring, ledelse, luftfart, viktighet, ytelse, IPA

Sammendrag

Piloter i luftfart er i et profesjonsyrke med sterke kompetansekrav når det gjelder tekniske aspekter. I denne artikkelen studerer vi betydningen av utdanning innen ledelse for piloter i norsk luftfart. Kapteinen er fartøysjef og har ansvaret for at flymaskinen og besetningen er beredt til å utføre sine oppgaver både i en normalsituasjon og ved en kritisk hendelse. Styrmenn får først formelle ledelsesoppgaver når de rykker opp til stilling som kaptein, men er i svært liten grad forberedt på ledelsesaspektet gjennom formell opplæring hos flyskolene eller hos flyselskapene. I studien er det gjennomført en spørreundersøkelse som ble besvart av 162 respondenter (styrmenn og kapteiner) og resultatene er analysert i et såkalt Importance Performance Analysis (IPA) rammeverk. En av fem kapteiner mener de har mottatt tilstrekkelig opplæring i ledelse før de skal utøve en ledende rolle. Det er videre interessant å se at kapteiner oppfattes som dårligere ledere enn kapteinene oppfatter seg selv, av sine styrmenn/-kvinner. Vi fant også en konsekvent underprestasjon (ytelse) på tvers av alle faktorer innen ledelse. Det kan derfor se ut til at flybransjen i Norge legger for lite vekt på lederutdanning av kapteiner. Økt fokus på ledelsesutdanning vil etter vår oppfatning kunne gi konkurransefortrinn i en stadig mer global og konkurranseutsatt bransje. Vi reiser også spørsmål om manglende opplæring for å utføre lederrollen gjelder spesielt for ledere i flybransjen eller om det også er tilfelle i andre bransjer og organisasjoner særlig der sikkerhet og tekniske krav prioriteres høyt. Vi demonstrerer dermed at man kan bruke IPA rammeverket for å evaluere ledelsesprestasjoner og diskuterer implikasjoner for opplæring både for myndigheter og selskaper.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Nedlastinger

Publisert

2020-09-18

Hvordan referere

Fromreide, N. K., Mathisen, T., Munkvold, J. P., & Riise, G. S. (2020). Opplæring og utvikling av ledere: – et eksempel fra norsk luftfart . Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 5(1), 112–128. https://doi.org/10.7577/sjvd.3663

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler