Deling av kunnskap og kompetanse er ingen selvfølge for deltakere i Yrkesfaglærerløftet

Forfattere

  • Elin Bø Morud NTNU
  • Klara Lillevik Rokkones NTNU

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.3776

Emneord (Nøkkelord):

Profesjonelle læringsfellesskap, Yrkesfaglærere, Videreutdanning, Delingskultur, FoU

Sammendrag

Hensikten med studien er å utvikle ny kunnskap om og forståelse for yrkesfaglærere som tar videreutdanning. Artikkelen presenterer hvordan yrkesfaglærerne opplever at forsknings- og utviklingskompetanse som de opparbeider seg gjennom videreutdanningen bidrar til utvikling av skolens profesjonelle læringsfellesskap og skolen som en lærende organisasjon. Forskning gir god dokumentasjon av hvilke faktorer som fremmer utvikling av profesjonelle læringsfellesskap. Studien undersøker om videreutdanningsstudentene erfarer at disse faktorene er tilstede, slik at de kan involveres i og får bidra til utvikling av skolens profesjonelle læringsfellesskap. Våre erfaringer tilsier at det ikke er en selvfølge at deltakerne på videreutdanning deler sine erfaringer med kollegaer og ledelse på skolene de representerte. Dette er tilfelle til tross for at deling er en viktig forutsetning for å utvikle profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Studien belyser også spørsmålet om hvilke samarbeidsrelasjoner studentene etablerer gjennom FoU-arbeid og hvordan dette bidrar til kompetanseutvikling i læringsfellesskapet. Artikkelen gir innsikt i hvilken støtte og forankring utviklingsprosjekter får i kollegiet og i skolens ledelse.

Studien tar utgangspunkt i videreutdanninger i Yrkesfaglærerløftet, og datagrunnlaget omfatter fire fokusgruppeintervju med yrkesfaglærere. I intervjuene spør vi om hvilke erfaringer de har med FoU ved egen skole, og hvordan de samarbeider og deler ny kompetanse og kunnskap med ledelsen, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Funnene viser et stort samsvar mellom studentenes erfaringer i hvilke faktorer som er viktige for å utvikle profesjonelle læringsfellesskap. I tillegg ser vi et stort samsvar med de faktorene som forskning og litteratur legger vekt på fremmer utvikling av profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling. I artikkelen diskuterer vi hvordan funnene i vår studie er koblet til funn i tidligere studier.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Nedlastinger

Publisert

2020-11-06

Hvordan referere

Morud, E. B., & Rokkones, K. L. (2020). Deling av kunnskap og kompetanse er ingen selvfølge for deltakere i Yrkesfaglærerløftet. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 5(1), 129–144. https://doi.org/10.7577/sjvd.3776

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler