Kunst- og designfagenes plassering i videregående opplæring 1976-2006

Forfattere

  • Liv Merete Nielsen

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.113

Emneord (Nøkkelord):

videregående opplæring, kunstfag, designfag, husflidsfag, studiekompetanse, formgivingsfag, Reform 94

Sammendrag

Da yrkesskoler, husflidsskoler og gymnas i Norge ble samlet i én felles videregående skole i 1976, var en av intensjonene at elevene skulle kunne kombinere praktisk og teoretisk utdanning. På ”husflidslinja” fikk kunst- og designfagene gode rammer for utvikling, men elevene fikk ingen sluttkompetanse. I perioden 1994-2006 fikk kunst- og designfagene stor oppslutning med utdannings­­tilbudet Tegning, form og farge med studiekompetanse. Denne hybriden ble opprettet under den yrkesfaglige studieretningen Formgivingfag, og den fungerte som et studie­­forberedende tilbud som både ga studie­kompetanse og realkompetanse som grunnlag for opptak på høyere utdanning innen kunst, design og arkitektur. Ambisjonen fra 1976 om å kombinere teoretiske og praktiske fag har blitt fulgt opp med å øke antall obligatoriske teoretiske allmennfag på de yrkesfaglige studieretningene, spesielt etter 1994. Departementet har ikke på tilsvarende måte pålagt skolene å integrere flere praktiske fag på allmennfaglig studie­retning. Det valgbare linje-/studieretningsfaget Form og farge har derfor bare i beskjedent omfang blitt gitt som tilbud til elevene i denne perioden.

Forfatterbiografi

Liv Merete Nielsen

Professor, dr.ing., Høgskolen i Oslo og Akershus

Nedlastinger

Publisert

2011-01-02

Hvordan referere

Nielsen, L. M. (2011). Kunst- og designfagenes plassering i videregående opplæring 1976-2006. FormAkademisk, 3(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.113

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by