Profesjonsdilemmaer i det kunstpedagogiske felt

Forfattere

  • Eva Lutnæs Institutt for estetiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.1435

Emneord (Nøkkelord):

Forklaringsspråk, yrkesidentitet, profesjonsdilemma, kunstpedagogikk

Sammendrag

Antologien Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning er redigert av Elin Angelo og Signe Kalsnes. Anmelderen konkluderer med at det er merkelappenes identitetsbygging gjennom begrepsbruk, hvordan du velger å posisjonere deg og hvordan du settes i kategorier av andre, som gjør boka til et meget verdifullt bidrag til diskusjonen av profesjonsdilemma og yrkesidentitet for både studenter, lærere og forskere innen det kunstpedagogiske felt.

Nedlastinger

Publisert

2015-10-23

Hvordan referere

Lutnæs, E. (2015). Profesjonsdilemmaer i det kunstpedagogiske felt. FormAkademisk, 8(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1435

Utgave

Seksjon

Bokanmeldelser

Cited by