Skrivelek

En studie av tidlig litterasitet gjennom utstillingen Are You Experienced?

Forfattere

  • Solveig Åsgard Bendiksen Nord Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.1753

Sammendrag

Artikkelen presenterer designet av utstillingen Are You Experienced? (2012), og er en delstudie i et forskningsprosjekt som studerer tidlig litterasitet fra kunstnerens (A), forskerens (r) og utdannerens (t) perspektiver (=Art i A/r/t-ografi, heretter artografi). Ni barn fra en barnehage deltok i skrivelek i ni verkstedmiljøer som tilbød forskjelligartede skriveflater og håndverktøy. For å synliggjøre skrivelek som en kunstdidaktisk variant av begrepet lekeskriving, ble empiri fra skrivelekens prosesser og produkter organisert i tre utstillingskomponenter som samlet dannet en estetisk formasjon i et offentlig rom. Parallelt med designprosessen presenteres det hermeneutiske spillet mellom utstillingsrommet, publikum og utstillingens innhold. Artikkelen peker på hvordan utstillingsdesignet kan bidra til en kunstfagdidaktikk der det i større grad kan tas utgangspunkt i barns egne kulturuttrykk.

 

Forfatterbiografi

Solveig Åsgard Bendiksen, Nord Universitet

Stipendiat i kunst og håndverk

Nedlastinger

Publisert

2019-02-04

Hvordan referere

Bendiksen, S. Åsgard. (2019). Skrivelek: En studie av tidlig litterasitet gjennom utstillingen Are You Experienced?. FormAkademisk, 11(5). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1753

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by