Utfordringer ved bruk og deling av visuelle uttrykk i en digital tidsalder

Forfattere

  • Silje Bergman Universitetet i Sørøst-Norge, USN

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.2641

Sammendrag

De siste tiårenes teknologiske utvikling av bilderedigering og bildedeling har forandret hvordan bilder brukes som medium i kunst, kultur og kommunikasjon. Dette fører med seg andre problemstillinger knyttet til bruk og bearbeidelse av bilder enn det som var vanlig før. Artikkelen tar utgangspunkt i utfordringer lærere står overfor når de skal undervise morgendagens konsumenter og produsenter av visuelt materiale, og spør hva lærere må være klar over og ta hensyn til i sin undervisning, slik at elevene tilegner seg de verktøyene de trenger for å være informerte, kritiske og ansvarlige i sine handlinger. Artikkelen har som mål å presentere og åpne opp noe av kompleksiteten i Åndsverkloven, og brette ut ulike temaer som har betydning i en visuell og digital tid, både i en skolekontekst og i samfunnet generelt. Teksten er fagdidaktisk, og ser problemstillingene med et utgangspunkt fra fagområdet design, kunst og håndverk.

Omslagsbilde: MarilynMaria by Jugacaro, 2014

Forfatterbiografi

Silje Bergman, Universitetet i Sørøst-Norge, USN

Institutt for estetiske fag
PhD kandidat

 

MarilynMaria, Jugacaro,  2014

Nedlastinger

Publisert

2019-10-21

Hvordan referere

Bergman, S. (2019). Utfordringer ved bruk og deling av visuelle uttrykk i en digital tidsalder. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 12(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2641

Utgave

Seksjon

Artikler